Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet rapporterade fall av covid-19 och antalet inneliggande patienter med covid-19 ligger fortsatt på en låg nivå både i Region Stockholm och i hela landet. De senaste veckorna har en rad förändringar genomförts avseende bland annat provtagning för covid-19 och idag, 15 mars, upphör även smittspårningsplikten för sjukdomen. Sjukdomen är fortsatt anmälningspliktig. Vid laboratorieverifierade fall (positiv PCR) görs ingen klinisk smittskyddsanmälan, det räcker med den anmälan som görs från laboratoriet.

Fortsättningsvis gäller samma rekommendationer för vård- och omsorgspersonal som för allmänheten, dvs stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det är viktigt att följa dessa rekommendationer för att förebygga smittspridning inom vård och omsorg.

Skyddsutrustning används alltid vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19 och source control enligt aktuell rekommendation.

I utbrottssituationer inom vård- och omsorgsmiljöer kan smittspårning i enstaka fall bli aktuell. Kontakta då Smittskydd Stockholm och/eller Vårdhygien Stockholm.

Möjligheten att på LSS-boenden få hjälp med provtagning av omsorgstagare genom SLSO:s smittspårningsteam kommer att upphöra om ett par veckor.

Aktuella sidor och dokument uppdateras på Vårdgivarguiden.

Länkar

Samlingssida för regionens information om coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande covid-19.

Vårdhygieniska rutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 - Coronavirusinfektion.