Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Smittskydd Stockholm har tagit fram utbildningsfilmer om det nya vaccinationsprogrammet för pneumokocker, information om nya pneumokockvaccin och patientfall. Detta då det sedan den 1 december 2022 finns ett nationellt pneumokockvaccinationsprogram för riskgrupper samt flera nya pneumokockvacciner i bruk.

Information och inspelade föreläsningar för vårdpersonal som arbetar med pneumokockvaccination av riskgrupper.

Kontakt