Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vårdutbud är regionens webbplats för aktuell information om utbudet av vårdtjänster hos de vårdgivare som ingått avtal med regionen.  Här visas vårdgivarnas prognostiserade väntetider och ett tjänstetelefonnummer för att underlätta kontakten mellan remittent och remissmottagare.

Vårdutbud kan nås via Vårdgivarguiden eller via länken i sidfoten.

Vårdgivare ska enligt avtal rapportera väntetidsprognoser manuellt och göra preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta innan hen kan erbjudas besök, behandling eller operation.

Vårdutbudet inom regionen beskrivs på ett standardiserat sätt. Vårdgivarnas avtal är utgångspunkten, vilket gör att vårdgivare inom samma vårduppdrag presenteras på samma sätt.