Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccination mot covid-19 är idag ett tilläggsuppdrag som utförs av cirka 50 av de 100 vårdgivare som ingår i vårdval vaccination. Vinsterna med att ta bort tilläggsuppdraget och att istället låta det ingå i basuppdraget är dels att administrationen minskar, dels att uppdraget blir tydligare mot både leverantörer och invånare.

Samtidigt sänks ersättningen för vaccination mot covid-19 för att ligga närmare ersättningen för annan vaccination inom vårdvalet, det vill säga vaccination mot säsongsinfluensa och pneumokocker.

Kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida införs

Enligt Region Stockholms budget för 2024 ska kostnadsfri vaccination mot kikhosta för gravida införas under nästa år. Beslutet innebär att Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. För att möjliggöra implementeringen kommer vaccinationen att ingå i basuppdraget inom vårdval vaccination.

Gemensamt bokningssystem för att höja vaccinationstäckningen

Under pandemin ökade intresset för vaccination mot covid-19, medan vaccination mot influensa och pneumokocker prioriterades bort av invånare. För att underlätta för invånare att boka tid för vaccination och på så sätt höja vaccinationstäckningen i länet finns ett förslag om att erbjuda ett bokningssystem där flera vaccinationer kan bokas samtidigt. Det innebär att vårdgivare som verkar inom vårdval vaccination, utöver de krav som redan ställs på digitala förmågor i förfrågningsunderlaget, framöver också behöver ha de digitala förmågor som krävs för att delta i det gemensamma bokningssystemet.

Det reviderade förfrågningsunderlaget gäller från och med den 1 mars 2024.

Vårdvalet omfattar vaccinationsprogram mot säsongsinfluensa, pneumokocker, covid-19 samt kikhosta för gravida. Förfrågningsunderlag, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.