Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholm har antalet bekräftade fall liksom antalet inneliggande på sjukhus med covid-19 ökat under de senaste veckorna. Det tyder på att vi nu ser början på vinterns luftvägsvirussäsong och därmed återinförs rekommendationen om source control (munskydd) vid patientnära arbete (inom 2 m) för medarbetare och studenter inom vård och omsorg där patienter som löper hög risk för allvarlig sjukdom vid tex influensa och covid-19 vårdas.

Smittskyddsblad med läkarinformation är uppdaterat och övriga dokument ses över i enlighet med Folkhälsomyndighetens nya vägledning för virusorsakade luftvägsinfektioner. Se vidare länkar nedan.

Vaccinationskampanjen för covid-19 och influensa är i full gång.

Rekommendation för source control i Region Stockholm, gäller från och med 8 november 2023.

Smittskyddsblad för läkare om covid-19.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.