Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I samband med driftstarten tillkommer ny funktionalitet i Lifecare SP. Berörda användare får tillgång till de nya funktionerna via gängse behörighetshantering.

Dagens driftsättning är den tredje och sista för införandeprojektet: Lifecare SP – nytt it-stöd för utskrivning från slutenvård. Behovet av, och möjligheten till, att införa Lifecare SP inom ytterligare verksamhetsområden kommer att utredas utanför nuvarande införandeprojekt.

Aktuell information finns på huvudsidan för it-stödet:

Lifecare SP är ett it-stöd för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och används av de aktörer i Region Stockholm och länets kommuner som samverkar kring patienten i utskrivningsprocessen.