Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns en ny version av dokumentet ”Omhändertagande av patient med virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt covid-19 och influensa”. Det innehåller information om hur engångsförkläde, undersökningshandskar, source control och personlig skyddsutrustning ska användas i olika vårdsituationer. Den nya versionen ersätter det tidigare dokumentet ”Omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19”.

Instruktioner om när och hur engångsförkläde, undersökningshandskar, source control och personlig skyddsutrustning ska användas i olika vårdsituationer. Uppdaterad 18 december 2023.