Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Öppen vård

  • Enhetstaxan inom primär- och specialistvård höjs med 25 kronor, till 275 kronor.
  • Avgift för besök på närakut höjs med 125 kronor, till 375 kronor.
  • Avgiftsfrihet införs för vårdkontakt avseende samordnad individuell planering av vården, så kallat SIP-möte.
  • Högkostnadsskyddet för öppen vård höjs med 100 kronor, till 1 400 kronor.

Sluten vård

  • Slutenvårdavgiften höjs med 10 kronor, till 130 kronor per vårddag.
  • Undantag från slutenvårdsavgift införs för patienter som medverkar i vård av smittsam tuberkulos där slutenvården sker primär för isolering för att undvika smittspridning.
  • Undantag från slutenvårdsavgift införs för patienter som tvångsisolerats enligt smittskyddslagen oavsett diagnos.

Vaccinationer

  • Kostnadsfrihet införs för vaccination mot kikhosta för gravida efter graviditetsvecka 16. (Gäller från 1 mars 2024.)
  • Kostnadsfrihet införs för grundvaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta, avseende asylsökande, tillståndslösa, kvotflyktingar samt personer som sökt eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Kostnadsfriheten gäller oavsett ålder för personer som vid medicinsk bedömning bedöms sakna grundskydd mot dessa sjukdomar. (Införs under året.)

Administrativa regler

  • Regelverket kompletteras med en bestämmelse om möjlighet till avbetalning för patienter som har mer än 300 kronor i slutenvårdsavgifter under en månad.

Affisch med patientavgifter

Affischen med patientavgifter kan skrivas ut av dig som vårdgivare eller beställas i tryckt version.

Patientavgifter inom Region Stockholm

Här finns samlad information om patientavgifter inom Region Stockholm.

Kontakt

Om du som vårdgivare har frågor om de nya avgifterna och reglerna kan du mejla till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF|Patientavgiftsfrågor

Box 30017, 104 25 Stockholm