Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering har reviderats.  Bland annat har begreppet cancerrehabilitering definierats tydligare och för att stötta systematiskt arbete har rehabiliteringsmetodiken förtydligats. Det uppdaterade vårdprogrammet lyfter också biverkningar av behandlingar som kan påverka patientens funktionsförmåga och två nya kapitel har lagts till om kartläggning av suicidrisk och existentiella och andliga dimensioner av sjukdom, behandling och rehabilitering.

Den 27 november erbjuds ett webbinarium för dig som jobbar inom cancervården, patienter och anhöriga, politiker och beslutsfattare närstående och patientorganisationer och vill veta mer. Anmäl dig senast 23 november.

Läs mer

Anmäl dig till webbinarium