Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nationell arbetsgrupp för vårdhygien (NAG vårdhygien) har utarbetat en vägledning för vårdhygien. Vägledningen visar hur svensk vård och omsorg kan uppfylla de krav som berör det vårdhygieniska området i de befintliga författningar som rör hälso- och sjukvården och i delar även omsorgen.

Seminarium

Ett seminarium om Vägledning för vårdhygieniskt arbete hölls 16 oktober 2023. Det spelades in och du hittar det via länken nedan.