Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Översikten är en del av den kommande regionala vårdhygieniska vägledningen för virusorsakade luftvägsinfektioner och ger bland annat information om skyddsutrustning samt val av vårdplats och desinfektionsmedel.