Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Risken att bli allvarligt sjuk i virusorsakade luftvägsinfektioner ökar med stigande ålder samt för personer med andra riskfaktorer och nedsatt immunförsvar.

Vägledningen vänder sig till SÄBO, LSS och socialpsykiatriska boenden, hemtjänst och dagverksamhet och innefattar beskrivning av förebyggande arbete, åtgärder och handläggning (exklusive behandling), av misstänkta och bekräftade virusorsakade luftvägsinfektioner orsakade av till exempel covid-19 och influensa inom kommunal vård och omsorg.

Vägledningen ersätter tidigare riktlinje för covid-19 inom kommunal vård och omsorg.

Vägledning för åtgärder mot smittspridning. Samlat dokument riktat till SÄBO för äldre, LSS- och psykiatriska boenden, hemtjänst och biståndsbedömd dagverksamhet.

Vägledningen utgår från Folkhälsomyndighetens dokument nedan.