Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Foldern Bli Förälder beskriver det stöd kvinnan får från vården, både under sin graviditet, på förlossningen och efter att barnet är fött. Förstasidan har kompletterats med en QR-kod som leder in till sidan ”Att vänta och föda barn i Stockholms län” på 1177.se för de som vill ha ytterligare information.

Vårdgivare som arbetar med gravida och partners som ska eller har fått barn uppmuntras att dela ut materialet till dem. Foldern kan användas i patientmötet men även finnas tillgänglig i mottagningens väntrum. Du som vårdgivare beställer den enkelt via sidan Bli förälder – folder nedan.

Folder med information till föräldrar om graviditet och barnets första levnadsår. Kan beställas i tryckt version eller skrivas ut.

Om ni har tidigare versioner av foldern bör ni kassera dem då de inte längre innehåller korrekt information.