Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Harpest (tularemi) är en anmälningspliktig sjukdom. För att bekräfta diagnos rekommenderas provtagning av kliniskt misstänkta fall.

Sedan i augusti i år har antalet anmälda fall av harpest (tularemi) ökat i regionen, med hittills drygt 30 anmälda fall 2023 jämfört med totalt 21 fall under hela förra året. Fallen är smittade både inom och utom regionen. Högt antal fall ses även nationellt, med fall huvudsakligen i tidigare kända riskområden i norra Sverige. Antalet fall av harpest varierar mellan åren på grund av olika faktorer som t.ex förekomst av gnagare och insekter.

Harpest smittar vanligen via mygg- eller fästingbett eller via direktkontakt med smittat djur, men kan även smitta via inandning av damm från förorenat gräs och hö, till exempel vid gräsklippning. I ovanliga fall kan smitta ske via intag av förorenat vatten.

Den vanligast formen av harpest är ulcero-glandulär harpest som typiskt visar sig med ett svart bettmärke/sår samt en svullen regional lymfkörtel och feber. Andra sjukdomsyttringar kan vara oklar lunginflammation.

Det är svårt att säkert ställa diagnosen utan provtagning från sår eller blod. Provtagning rekommenderas för att patienten ska får rätt diagnos och behandling. För provtagningsinstruktioner se länk nedan.

Harpest är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Klinisk smittskyddsanmälan ska göras, ange smittort så noggrant som möjligt

Länkar

Smittskydd Stockholms information om harpest.