Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I och med förändringar i föreskriften för rapportering till patientregistret kommer 2024 års Regelverk för rapportering av vårdkontakter inom Region Stockholm att innehålla större förändringar än de vanligtvis brukar.

De nya reglerna berör

  • rapportering av psykiatrisk vård, vilket innebär att alla yrkeskategoriers vårdkontakter ska rapporteras in med relevanta diagnos- och åtgärdskoder
  • rapportering av distanskontakter, vilket föranleder införande av nya besökstyper (berör tabellen BTYP på kodservern)
  • rapportering av teambesök, vilket troligtvis föranleder både förändring av befintliga och införande av nya besökstyper (berör tabellen BTYP på kodservern)
  • Socialstyrelsens nya kodverk för yrkeskategorier, vilket kan innebära ändringar i regionens register (berör tabellen VDG på kodsevern)
  • möjlighet att rapportera andra aktiviteter än vårdkontakter (via kommande GVR-tjänst).

Läs mer

Information om föreskriftsförändringen finns på Socialstyrelsens webbplats. Mer information om ändringarna kommer att publiceras på sidan Vårdinformatik inom kort.

Vårdinformatik hjälper dig att beskriva utförd vård så att beställaren, vårdgivare, politiska beslutsfattare och framtida forskare får korrekt underlag.