Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Giftinformationscentralen har information om svampförgiftning på andra språk än svenska. Informera gärna patienter som talar andra språk om var de kan läsa om de farligaste svenska giftsvamparna och om svampförgiftning.

På Giftinformationscentralens webbplats finns en varningsaffisch på engelska och informationsbroschyrer på ett trettiotal språk.

Bakgrund

Det har på senare tid förekommit allvarliga svampförgiftningar bland personer som inte har svenska som modersmål. För att minska risken för att fler plockar och äter giftiga svampar behöver information om giftsvamparna spridas.

Region Stockholm informerar även om Giftinformationscentralens material i regionens sociala kanaler.