Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Före vidare implementering behövs en hälsoekonomisk analys av vaccinationen, vilket ännu inte hunnit göras vare sig nationellt eller regionalt. Vaccinationen är inte kostnadsfri i Region Stockholm. Tills vidare kan invånare vaccinera sig mot RS-virus på egen bekostnad vid privata vaccinationsmottagningar i länet.

Samtidigt gav Läkemedelsverket ut behandlingsrekommendationer för profylaktisk monoklonal antikroppsbehandling mot RS-virus till spädbarn i riskgrupp. Rekommendationen har utvidgats till att inkludera ett nyligen godkänt läkemedel och omfattar därmed en större grupp barn i riskgrupp än tidigare. Detta läkemedel omfattas av nationell samverkan för ordnat införande. I väntan på den hälsoekonomiska bedömningen hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt en samlad bedömning av rådet för Nya terapier (NT) rekommenderas regionerna att avvakta med användningen.

Mer information