Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I katastrofmedicinsk beredskap ingår att förebygga, planera inför och hantera konsekvenserna av en särskild händelse för att så långt som möjligt undvika en katastrofsituation i hälso- och sjukvården. Målet med beredskapen är att upprätthålla adekvat vårdkvalitet för alla som behöver.

Region Stockholm och Region Gotland bildar tillsammans sjukvårdsregionen Stockholm-Gotland. Sjukvårdsregionen har ett övergripande samverkansavtal med flera underavtal. Nu har hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut om att ingå ett nytt underavtal om kris- och katastrofmedicinsk beredskap samt civilt försvar.

Principerna för samarbetet kring beredskap innebär att stödja varandra före, under och efter en särskild händelse. Det innebär att öka den gemensamma förmågan att larma och aktivera de funktioner som är nödvändiga, leda och samordna berörda hälso- och sjukvårdsverksamheter, genomföra sjukvårdsinsatser, utföra sjuktransporter samt samverka på regional och nationell nivå. Avtalet innefattar inte säkerhetsskyddskänslig information.

Samarbetsavtalet väntas träda i kraft 1 januari 2024.

Läs mer