Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

När man känner till vilka agens som just nu cirkulerar i samhället kan det underlätta handläggningen av patienter med luftvägsinfektioner. I en artikel i Evidens från 2023-06-01 beskriver Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar några av de luftvägsinfektioner som förekom säsongen 2022/2023.

Nu i början av hösten 2023 observeras i statistik från Karolinska Universitetslaboratoriet, liksom tidigare år efter skolstart, en ökning av antalet rhinovirus-infektioner. Även en ökning av covid-19 har noterats i början av hösten, men fortfarande på låg nivå jämfört med tidigare toppar. Fall av kikhosta och Mycoplasma pneumoniae förekommer nu åter igen, infektioner det knappt varit några diagnosticerade fall av sedan våren 2020. 

Här listas några bra länkar för uppdatering.

Statistik från Smittskydd Stockholm.