Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kikhosta är en smittsam sjukdom som ger kraftig och långvarig hosta och framför allt spädbarn riskerar att bli allvarligt sjuka i kikhosta. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16 och rekommendationen gäller året om. Vaccinationen ger barnet ett skydd mot kikhosta de första månaderna i livet, innan barnet hunnit få sina första doser vaccin. Den gravida får också skydd mot kikhosta. På så sätt minskar även risken att barnet smittas via föräldern.

Affischer som stöd för att kommunicera om vaccination

Gravida erbjuds regelbundna besök på en barnmorskemottagning. Barnmorskemottagningarna fyller därför en viktig roll i att informera och motivera gravida till vaccination. Som stöd för kommunikationen finns affischer i formaten A3- och A4-format som handlar om vaccination mot både kikhosta, influensa och covid-19. Affischerna går att beställa eller att skriva ut och kan även användas av andra vårdgivare som möter gravida.

Så bokas tid för vaccination

Den gravida bokar själv tid för vaccination via appen Alltid öppet eller via en ny webbversion av Alltid öppet. Det går också att kontakta en vaccinationsmottagning via deras kontaktvägar eller att gå på drop-in.

Mer information

Riktar sig till gravida om vaccination mot kikhosta, influensa och covid-19. Kan beställas i tryckt format eller skrivas ut i storlekarna A3 eller A4.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.