Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Personer som både vaccinerats under hösten 2023 och har haft bekräftad covid-19 efter den 1 oktober har ett gott skydd och kan avstå sin rekommenderade vårdos, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendation gäller från och med den 1 mars. I Region Stockholm pågår planering och förberedelser för vårens vaccinationsinsats som huvudsakligen kommer att ske under april.

För rekommenderade grupper kommer covid-19-vaccination fortsatt att vara avgiftsfri. Just nu utreds vad som ska gälla kring avgift framöver för ej rekommenderade grupper i Region Stockholm.