Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Cirka 40 000 personer i Sverige har svårläkta sår, en lågprioriterad patientgrupp som till stor del består av äldre och multisjuka och som behandlas av olika vårdgivare. Ett svårläkt sår är förknippat med nedsatt livskvalitet. Ofta saknas korrekt diagnos och behandlingen blir fel.

-  Stöd till dig med svårläkt sår är en möjlighet för patienter i hela landet att få mer kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård. Patienten får kunskap om det egna såret och möjlighet att i högre grad vara delaktig i sin egen behandling i samverkan med behandlande vårdpersonal, säger Rut Öien, specialistläkare allmänmedicin och ordförande i den nationella arbetsgruppen för svårläkta sår som har lett arbetet med att ta fram programmet.

Alla regioner kan ansluta sig

Stöd till dig med svårläkt sår är tillgängligt för alla regioner genom att vårdgivare begär anslutning till programmet via sina regionala förvaltare. Det finns manualer för såväl patient som behandlande personal, vilket underlättar att start och användning av programmet.

Vårdförlopp för patienter med svårläkta sår

Stöd till dig med svårläkt sår har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för svårläkta sår och är baserat på fyra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som alla berör svårläkta sår. Det är vårdförlopp för:

  • Svårläkta sår
  • Kritisk benischemi
  • Diabetes med hög risk för fotsår
  • Venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår.

Vårdförloppen har tagits fram i samarbete mellan nationellt programområde, NPO, hud- och könssjukdomar, NPO endokrina sjukdomar och NPO hjärt- och kärlsjukdomar som tillhör nationell kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

För ytterligare information

Elin Jerremalm|Processledare nationellt programområde hud- och könssjukdomar