Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syftet med it-lösningen är att visa information från Nationella läkemedelslistan direkt i journalsystemet Take care. På så sätt får behörig vårdpersonal tillgång till en samlad översikt över alla förskrivna och uthämtade läkemedel för en patient. Som en av de första regionala lösningarna godkändes nyligen Take cares anslutning till den nationella databasen NLL.

Projektet kan nu ta nästa steg och konkretisera planerna på hur tjänsten ska införas i vårdverksamheterna i Region Stockholm och Region Gotland. Några steg kvarstår innan tjänsten kan introduceras, men planen ligger fast att tjänsten ska finnas tillgänglig under 2024.

Läs mer om NLL på sidan Nationella läkemedelslistan, NLL:

Nationella läkemedelslistan, NLL ger hälso- och sjukvården, apotek och patienter samma bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.