Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet fall av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) var ovanligt högt under 2023, i Region Stockholm drygt 360 fall. Ökningen har sannolikt samband med att vi under pandemiåren inte stött på infektioner i samma utsträckning och därför har en sämre immunitet, och att vi nu återigen umgås som vanligt.

Sjukdomsförloppet vid invasiv grupp A-streptokockinfektion kan vara mycket hastigt och är allvarligt med till exempel hög feber, allmänpåverkan, sepsis (blodförgiftning) och nekrotiserande fasciit (mjukdelsinfektion). Det är mycket viktigt med snabbt omhändertagande och handläggning.

Infektioner med grupp A-streptokocker är vanligt förekommande i samhället. De allra flesta som insjuknar får en mildare sjukdomsbild som tonsillit (halsfluss) eller impetigo (svinkoppor). Bärarskap utan symtom förekommer också, framför allt hos barn.

Länkar

Smittskydd Stockholms information om betahemolyserande grupp A-streptokocker.