Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 29 februari upphör Ineras licens och support för programvaran Net id. Inera, som är ett samägt bolag mellan Sveriges regioner och kommuner, kommer i stället att stödja SITHS-kortsinloggning med programvaran SITHS e-id för autentisering. De organisationer som vill använda Net id efter detta datum behöver teckna ett eget licens- och supportavtal för Net id. Förändringen träder i kraft 1 mars 2024.

Inloggning påverkas av bytet av programvara

Det finns tre olika typer av autentiseringsmetod för att logga in på Sjukresewebben. Du som loggar in på Sjukresewebben genom att klicka på knappen ”Externa vårdgivare - övriga” kan behöva göra en förändring för att kunna fortsätta logga in i Sjukresewebben. Beroende på vilken licens ni har finns det tre olika scenarion:

  • Om ni har avtal med Inera behöver ni installera SITHS e-id MD–2.1.
  • Om ni har egen SITHS e-id-licens behöver ni installera SITHS e-id MD-versionen.
  • Om ni har egen Net id-licens behöver ni inte göra några förändringar.

Kontakt

Om du har frågor angående detta ska du kontakta din it-support.

Om Sjukresewebben

System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.