Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

De senaste två månaderna har antalet anmälda fall av legionellainfektion orsakad av Legionella longbeachae ökat i Stockholm och även nationellt. De flesta fallen har exponerats för jord vid trädgårdsarbete. Denna legionellaart upptäcks inte med urinantigentest, som endast detekterar Legionella pneumophila serogrupp 1. Vid misstanke om legionella/atypisk pneumoni är det därför viktigt att komplettera provtagningen med prov från nedre luftvägarna (sputum, trakealsekret eller BAL) för PCR och odling.

Legionella longbeacheae förknippas med smitta via jord och kompost. Råd för att minska risken för smitta från jord är att undvika att andas in jorden vid hanteringen, arbeta utomhus, fukta jorden så den dammar mindre samt att tvätta händerna efter hanteringen. Det är vanligt med legionellabakterier i jord.

Smittskydd Stockholms information om legionella

Kontakt