Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

PCV20, det 20-valenta konjugatvaccinet mot pneumokocker, Apexxnar har tidigare rekommenderats vuxna personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. I samband med att Apexxnar godkändes även för barn byttes namnet till Prevenar 20. Vaccinationsrekommendationen utvidgades till att inkludera alla från 2 års ålder med mycket hög risk. För splenektomerade, gravt immunsupprimerade samt personer med likvorläckage rekommenderas tillägg med PPV23 (Pneumovax) 2 månader efter given PCV20 i Region Stockholm.

Liksom tidigare rekommenderas vaccination med PPV23 (Pneumovax) från det år man fyller 65 år samt för personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom från 2 års ålder. Vaccinationen ska upprepas vart 5:e år.

Uppdaterade flödesscheman för pneumokockvaccination finns länkat nedan.

Pneumokockvaccination till äldre och riskgrupper är kostnadsfri i Region Stockholm och ersättning utgår via registrering i Vaccinera.

Länkar

Rekommendationer från Smittskydd Stockholm för pneumokockvaccinering av riskgrupper. Gäller barn från 2 års ålder och vuxna.

Flödesschema för pneumokockvaccinationer för personer med ökad respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

Information gällande vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller där det finns annan information som påverkar tillgången.

Kontakt