Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Under hela våren har det skett en successiv ökning av rapporterade fall av kikhosta i Stockholmsregionen. Ökningen fortsätter i juni månad och flera barn har haft svår sjukdom som krävt sjukhusvård. Liknande utveckling har rapporterats i flera EU-länder sedan hösten 2023.

Kikhosta utgör en stor hälsorisk för spädbarn, särskilt de allra yngsta och de som inte hunnit få sin första dos vaccin vid 3 månaders ålder. Barn yngre än 3 månader med kikhosta behöver ofta sjukhusvård.

Smittskyddsläkaren vill uppmana vårdgivare till

  • Ökad uppmärksamhet avseende diagnosen kikhosta. Särskilt viktigt är att individer med symtom som själva är gravida i tredje trimestern eller har kontakt med spädbarn eller gravida provtas frikostigt. För gravida gäller generös provtagning oberoende av om de fått vaccin mot kikhosta under graviditet. Läs mer i smittskyddsbladen. 
  • Att uppmana föräldrar med barn under 6 månader att undvika personer med snuva och hosta.
  • Att spädbarn vaccineras i tid. Första dosen av 6-valent vaccin där skydd mot kikhosta ingår, kan ges redan från 2,5 månads ålder.
  • Att gravida erbjuds vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16 (rekommendation sedan 2022, kostnadsfritt från mars 2024).

Stödjande dokument vid handläggning

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta. Finns på flera språk.

Riktlinjer för vårdgivare i Region Stockholm vid bekräftad kikhosta.

Informationsmaterial

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nytt informationsmaterial för vården.

Läs mer

Smittskydd Stockholms information om kikhosta (pertussis).

Vaccination mot kikhosta rekommenderas för gravida från graviditetsvecka 16.

Kontakt

Kontakta gärna Smittskydd Stockholm och/eller Vårdhygien Stockholm vid behov av rådgivning.

Vårdhygien Stockholm funktionsbrevlåda