Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Kontaktkorten för Sveriges vårdcentraler på 1177.se visar nu två nationella kvalitetsmått, ett om tillgänglighet och ett om patientnöjdhet, samt mer information kopplad till listning.

Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsindikatorerna visas under den nya sektionen Vårt kvalitetsarbete. De är:

1. Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal inom tre dagar från Sveriges Kommuner och Regioners webbplats Väntetider i vården. Statistiken uppdateras månadsvis.

2. Skulle du rekommendera vårdcentralen till någon? från senaste årets Nationella patientenkät, Sveriges Kommuner och Regioner.

Statistiken visas för mottagningen, genomsnitt för Stockholms län samt genomsnitt för Sverige.

Information om listning

När invånare söker efter en vårdcentral i Hitta vård på 1177.se, finns nu information i sökträfflistan om det går att lista sig på en mottagning eller ställa sig i kö. Vårdcentralernas kontaktkort har nu även en ny sektion Lista dig på en mottagning med länk för att lista sig på mottagningen eller ställa sig i kö.

Om Socialstyrelsens föreskrifter

År 2023 beslutade Socialstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst (HSLF-FS 2023:26) som kompletterar nuvarande bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen. De började gälla den 1 januari 2024 och handlar till stor del om vilken information som invånare ska få när de listar sig på en vårdcentral.