Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Ersättningen är 50 000 kronor och kan ges till vårdgivare som arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Implementeringsarbetet utförs lokalt av er som vårdgivare, med stöd av Akademiskt primärvårdscentrum (APC) som också tar emot ansökningarna om ersättning. Det går att söka fram till årsskiftet 2024/2025, men medlen är begränsade och först till kvarn gäller. Endast vårdgivare som inte hade en plats i motsvarande projekt under 2023 kan söka.

Krav på dig som vårdgivare och upplägg för implementeringsarbetet

För att få ett varaktigt och resurseffektivt arbete med FaR behöver ni strukturera och beskriva arbetet med FaR och på enheten. Medarbetarna behöver också ha kunskap om hur FaR-metoden används. För att uppnå detta genomförs implementeringsarbetet i fyra steg.

1. Lokal rutin

Enhetschef eller verksamhetschef hos er tar kontakt med Cecilia Berg på APC via mejl för att komma överens om en satsning. I samband med detta bokar ni in en fortbildning för medarbetarna (se steg 3). Ni får även en mall för lokal rutin för arbete med FaR samt länk till e-kurs.

Fyll i mallen och mejla den för bedömning till Cecilia Berg. För att den lokala rutinen ska godkännas krävs att samtliga fält är ifyllda enligt instruktionen samt att arbetet med FaR följer evidens och avtal.

2. E-kurs

Minst 60 procent av era medarbetare genomför e-kursen ”FaR introduktion” på Lärtorget. Den digitala kursen tar cirka 30 minuter att genomföra och är lämplig för alla professioner med självständigt behandlingsansvar.

3. Fortbildning

APC genomför ett fortbildningstillfälle med er, antingen på plats hos er eller digitalt. Från ert håll ska enhetschefen och minst 60 procent av medarbetarna delta. Tillfället ska vara minst 90 minuter långt.

4. Uppföljning

Ni får uppföljning med återkoppling på ert arbete med utdrag av data, samt dialog vid tre respektive sex månader efter fortbildningstillfället.

Cecilia Berg

Fakturera för att få ersättning

Efter att fortbildningstillfället (steg 3 ovan) är genomfört får ni information om hur ni ska fakturera  får att få det ekonomiska stödet. Fakturan måste vara APC tillhanda under 2024 för att ni ska kunna få ersättning. Sent inkomna fakturor kommer inte hanteras.

Möjlighet att delta i forskningsstudie

Alla vårdgivare som deltar i projektet får en fråga om att delta i en forskningsstudie om implementeringen. Om man ingår i forskningsstudie kommer er data i form av KVÅ-kodning (klassifikation av vårdåtgärder) samt enkät eller intervju med enhetschef och medarbetare bli aktuellt.

Samma stöd ges till alla enheter som deltar i projektet, oavsett om ni deltar i forskningsprojektet eller ej.

Mer information om fysisk aktivitet och FaR