Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sedan tidigare finns på Smittskydd Stockholms webbplats frågemall, lathund för provtagning och patientinformationsblad/affisch för anmälningspliktiga sexuellt överförda infektioner (STI). De har nu reviderats av Smittskydd Stockholm i samråd med representanter för vårdverksamheter.

I frågemallen har en fråga tagits bort och en annan gjorts om avseende svarsalternativen.

Provtagningslathunden har anpassats efter tillgänglig diagnostik och kompletterats med viss information om mpox.

Samtliga dokument har setts över och reviderats gällande formuleringar och struktur.

Sätt gärna upp patientinformationsaffischen på lämpligt ställe på mottagningen.

Hjälpfrågor för att ta upp sexualanamnes inför provtagning.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsaffisch A3-format). Även beställningsbar.

Kortfattad information om anmälningspliktiga STI, kan skrivas ut (informationsblad A4-format).

Dokumenten hittas även på publikationssidan under rubriken STI, samt på sjukdomssidorna gällande STI.

Publikationer producerade av Smittskydd Stockholm samt tips på annat bra material.

Kontakt

Smittskydd Stockholm

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.