Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Den 5 maj har utsetts till Internationella handhygienens dag av Världshälsoorganisationen (WHO) och uppmärksammas årligen. Syftet med dagen är att upprätthålla kunskap, fortbildning och stimulera förbättringsarbete runt handhygien inom all typ av vård och omsorg. God handhygien lägger grunden för en patientsäker vård- och omsorg samt en säker arbetsmiljö när den utförs vid rätt tillfällen.

På sidan om Internationella handhygienens dag hittar du affischer och annat informationsmaterial.