Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Under de första månaderna av 2024 har det skett en kraftig ökning av rapporterade fall av kikhosta, vilket tyder på en återgång till nivåer som rapporterades innan covid-19 pandemin. Även EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) rapporterar en kraftig ökning av kikhostefall under de första månaderna av 2024. Enligt Folkhälsomyndigheten kan den låga spridningen av kikhosta under pandemin ha gjort att fler i befolkningen nu är mottagliga för sjukdomen.

Kikhosta utgör störst risk för spädbarn, särskilt de allra yngsta och de som inte hunnit få sin första dos vaccin vid 3 månaders ålder. Barn yngre än 3 månader med kikhosta behöver ofta sjukhusvård.

Utifrån detta vill vi uppmana vårdgivare till:

  • Ökad uppmärksamhet avseende diagnosen kikhosta. Särskilt viktigt är att individer med symtom som är gravida i tredje trimestern eller har kontakt med spädbarn provtas frikostigt. För gravida gäller detta oberoende av om de fått vaccin mot kikhosta under graviditet. Läs mer i smittskyddsbladen. 
  • Att spädbarn vaccineras i tid. Första dosen av 6-valent vaccin där skydd mot kikhosta ingår, kan ges redan från 2.5 månads ålder.
  • Att gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta från graviditetsvecka 16.

Vid fall av kikhosta inom sjukvården finns en särskild handlingsplan för kikhosta.

Länkar

Riktlinjer för vårdgivare i Region Stockholm vid bekräftad kikhosta.

Smittskyddsblad för läkare om kikhosta.

Smittskyddsblad för patienter om kikhosta. Finns på flera språk.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.

Kontakt

Kontakta gärna Smittskydd Stockholm och/eller Vårdhygien Stockholm vid behov av rådgivning.

Smittskydd Stockholm

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.

Här hittar du namn, telefon samt e-post till den hygiensjuksköterska och hygienläkare som är ansvarig för ditt verksamhetsområde.