Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Målet med kunskapsstyrning är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. För att uppnå detta finns olika typer av kunskapsstöd som till exempel vårdprogram, vårdförlopp, riktlinjer och rekommendationer för vårdens medarbetare och verksamhetsledning. Det finns både kunskapsstöd som gäller för hela landet och regionala stöd som utgår från förhållandena i Stockholms län.

De nationella kunskapsstöden för både primär- och specialiserad vård tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård som drivs av Sveriges regioner i samverkan. I juni 2024 flyttar de nationella kunskapsstöden från webbplatsen Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) till en ny webbplats som kommer att heta 1177 för vårdpersonal.

Du som arbetar i hälso- och sjukvården i Region Stockholm hittar kunskapsstöd som är anpassat för förutsättningarna i vår region på Viss och Kunskapsstöd för vårdgivare (KVG). Kunskapsstöd för primärvården finns på viss.nu och kunskapsstöd för specialiserad vård på kunskapsstodforvardgivare.se.

Hör gärna av dig om du har frågor: viss.hsf@regionstockholm.se

Regionala kunskapsstöd