Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

E-kursen ”Bemötande för att främja vaccinationer” vänder sig till dig som möter patienter i ditt dagliga arbete, men som inte primärt arbetar med vaccinationer. Syftet är att du i din roll ska känna dig bekväm med i att prata om vaccinationer och rekommendera de vaccinationer som erbjuds av regionen. Att visa en positiv inställning, skapa en tillitsfull relation och hänvisa vidare är viktiga strategier för patientens beslut om vaccination. Det kan vara just ett sådant samtal med dig som gör skillnad.

Kursen Bemötande för att främja vaccinationer har två delar

E-kursen består av två delar. Den första delen är ett grundläggande avsnitt om de sjukdomar vi vaccinerar mot, hur grundskyddet för barn och vuxna ser ut och hur det kan behöva kompletteras. Den andra delen handlar om att bemöta tankar om vaccination och innehåller tre olika scenarier där medarbetare i vården möter personer som har frågor och funderingar om vaccination. Scenarierna visar exempel på vårdmöten där huvudfokus är ett annat än vaccination, men där vaccination ändå kan bli en del av samtalet.

Kursen tar cirka 40 minuter att genomföra, beroende på hur många scenarier du väljer att följa. 

Gå kursen i Lärtorget

Kursen finns på Region Stockholms plattform Lärtorget. Du som är anställd i Region Stockholm loggar in med ditt e-tjänstekort. Är du anställd hos en privat vårdgivare krävs ingen inloggning.

Del av regionens arbete för ökad och mer jämlik vaccinationstäckning

Region Stockholm arbetar för en ökad och jämlik vaccinationstäckning och kursen ”Bemötande för att främja vaccinationer” utgör en del av det arbetet. Kursen är framtagen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, på uppdrag av och i samråd med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

CES har också haft i uppdrag att göra en kvalitativ datainsamling med syfte att ge kunskap om hur vaccinationstäckningen kan främjas i Stockholms län. Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med medarbetare från barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, elevhälsan, vårdcentraler, psykiatrin och kriminalvården. Syftet med e-kursen är att möta de behov som medarbetarna lyfte i intervjuerna om mer kunskap om vaccinationer, liksom kunskap om bemötande och samtal som främjar vaccination.

Länkar till e-kursen