Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Under våren har 19 fall av mpox rapporterats hittills, detta kan jämföras med 6 fall under hela 2023. Huvuddelen av de nya fallen under 2024 uppges vara smittade i Sverige. Smittspridning har förekommit främst i samband med sexuella kontakter, framför allt - men inte enbart - mellan män som har sex med män (MSM). Symtom på mpox är exempelvis feber, förstorade lymfkörtlar, utslag/sår/blåsor genitalt, analt, oralt eller på huden, ibland över utbredda områden på kroppen. I vissa fall förekommer symtom enbart från ändtarmen. Även vaccinerade personer kan insjukna men risken är lägre för dem.

Patienter som misstänks ha mpox ska hänvisas till någon av de tre specialistmottagningar i regionen som provtar för mpox, se nedanstående länkar för mer information. Allmänpåverkad patient som behöver inneliggande vård ska hänvisas till infektionskliniken, Karolinska Huddinge.

Smittskydd Stockholms information om mpox.

Aktuell lista på enheter som provtar för mpox.