Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Anmälningssystemet för anmälningspliktiga sjukdomar, Sminet, kommer att vara stängt för uppdatering från fredagen den 31 maj klockan 14.00 till måndagen den 3 juni klockan 07.00. Under den perioden går det inte att göra kliniska smittskyddsanmälningar eller paragrafanmälningar. Gör i stället dessa när systemet åter är i drift.

Systemet kan komma igång tidigare. I så fall informerar vi om det här på vår webbplats.

Kontakta Smittskydd Stockholm på telefon om information finns som snarast behöver komma till smittskyddsläkarens kännedom.

Smittskydd Stockholm

Under jourtid är numret kopplat via Karolinska Solnas växel.