Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet fall av invasiva grupp A streptokocker (iGAS) har varit ovanligt högt under 2023. Med anledning av detta har Strama, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket tillsammans publicerat nedanstående information gällande handläggning av faryngotonsillit.

Kontakt