Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Välkommen på informationsträff om Vårdhygienisk egenkontroll den 10 juni. Målgruppen är medicinskt ansvariga sjuksköterskor och första linjens chefer inom särskilt boende för äldre i Stockholm.

Kursinnehållet ger kunskap om styrande dokument och lagstiftning, område 6 i Vägledning för vårdhygieniskt arbete samt ett nationellt verktyg för vårdhygienisk egenkontroll utarbetat av Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH).

Här kan du anmäla dig: