Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Nu finns en ny version av dokumentet Vattkoppor – Vårdhygieniska rutiner och smittspårning vid misstänkt och bekräftad vattkoppssjukdom, med förtydligande kring var och när smittspårning ska ske.

Gäller vid misstänkta och bekräftade vattkoppor i Region Stockholm. Uppdaterad 27 mars 2024.