Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Det epidemiologiska läget för covid-19 och andra virusorsakade luftvägsinfektioner i Region Stockholm har förbättrats under de senaste veckorna och antalet fall ligger nu på förhållandevis låga nivåer.

Den allmänna rekommendationen om source control, det vill säga kirurgiskt munskydd IIR, tas därför bort för medarbetare i vård och omsorg (hälso-och sjukvård, prehospital vård, kommunal vård och omsorg samt tandvård) i Region Stockholm. Varje verksamhet kan dock utifrån egen riskbedömning själv göra anpassningar, till exempel välja att använda source control.

Det finns inte heller någon allmän rekommendation om source control för patienter och besökare/medföljande.

Den regionala rekommendationen om source control är borttagen från och med 4 mars 2024.

Dokumentet beskriver Region Stockholms olika nivåer av source control inom vård och omsorg.