Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Avtalsutskottet har beslutat om revideringar i förfrågningsunderlaget för ASIH från och med 1 juni 2024. Exempel på förändringar är bland annat höjd vårddygnsersättning, retroaktivt från och med 1 januari 2024, och höjd ersättning av vissa konsultinsatser. En annan förändring är att konsultinsatser för blodtransfusion i hemmet på uppdrag av hematologi/onkologi samt vårdinsatser på särskilda boenden för äldre (SÄBO) har tillkommit till uppdraget.

Om vårdvalet

Inom vårdvalet för avancerad vård i hemmet finns 15 vårdgivare. Vårduppdraget är uppdelat i åtta olika geografiska områden där två till nio vårdgivare är godkända inom respektive område för att bedriva ASIH. Under 2023 tog totalt 9 177 individer del av ASIH och medelvårdtiden var drygt 120 dagar.

Läs mer om aktuella revideringar