Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Sepsis innebär att en infektion gör att viktiga organ som hjärtat, lungorna, hjärnan och njurarna inte fungerar som de ska. Varje år drabbas fler än 50 000 personer i Sverige av sepsis. Av dessa dör mellan 15–20 procent i ett förlopp som kan gå mycket fort. Alla kan drabbas av sepsis, men äldre, små barn och personer med kroniska sjukdomar löper störst risk.

Sepsislarmet, som nu införts på regionens alla akutsjukhus, är en metod som startar med att patienter med misstänkt sepsis screenas direkt när de kommer in till akuten via ambulans eller egen transport. Har patienten allvarlig infektion och organsvikt enligt akutmottagningens generella prioriteringsvektyg (i flertalet fall verktygen RETTS eller NEWS2) sammankallas snabbt ett akutteam som tillsammans med infektions- och intensivvårdsläkare gör en gemensam bedömning och tar beslut om optimal behandling.

Ett nytt sätt för akutsjukhusen att dokumentera alla sepsislarm, så kallad aktivitetsmapp, har också införts i TakeCare, systemet för vårddokumentation, vilket gör det möjligt att följa upp patienterna.

- Genom att olika kompetenser snabbt samlas kring patienten och att akutsjukhusen har ett effektivt gemensamt system för dokumentation kan fler liv räddas, säger Jenny Liu, överläkare i akutsjukvård vid Södersjukhuset och ordförande för regionalt programområde akut vård. Införandet av sepsislarm har också gjort det lättare att prioritera vilka patienter som har störst behov av snabba åtgärder när de kommer in till akuten.

I TakeCare finns nu även en algoritm som automatiskt räknar ut patientens organfunktion utifrån inmatade data, enligt det internationella mätverktyget SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), vilket tidigare gjordes manuellt. Genom kombinationen infektion + SOFA-ökning fastställs att en patient har sepsis, vilket enligt Socialstyrelsen bör medföra att patienten får en särskild kod för sepsis vid utskrivningen. Hittills har koden för sepsis varit underrapporterad, delvis på grund av svårigheter att beräkna SOFA.

- En korrekt kodning av sepsis är viktig för att omfattningen av sepsisproblematiken ska bli tillförlitlig i nationell statistik och för att möjliggöra forskning och utveckling inom sepsisområdet, säger Kristoffer Strålin, överläkare i infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset och ordförande för regionalt programområde infektionssjukdomar. På Södersjukhuset har sista året ett strukturerat arbete gjorts för att förbättra diagnossättningen vid sepsis. Andelen sepsispatienter som får korrekt diagnoskod har där ökat från 20 procent till 80 procent.

Sepsislarm och korrekt diagnossättning delar av vårdförlopp sepsis

Sepsislarm och korrekt diagnossättning ingår i det personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för sepsis som tagits fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, för att införas i alla regioner. I sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har arbetet med att införa vårdförlopp sepsis letts av de regionala programområdena för akut vård och infektionssjukdomar i nära samverkan med representanter för varje akutsjukhus.