Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmulenavigering

Genom att vaccinera under april och maj kan de grupper som rekommenderas en påfyllnadsdos i vår sedan ta höstens dos samtidigt som säsongens influensavaccination. Covid-19-doserna ska ges med cirka sex månaders intervall. Minsta intervall ska vara tre månader. Vaccinationsverksamheten kommer att vara mycket begränsad under sommaren.

Med ”dagliga omsorgsinsatser” menas till exempel särskilt boende för äldre (SÄBO), korttidsboende eller daglig hemtjänst. Personer som har begränsade omsorgsinsatser, till exempel leverans av matlådor, städning och trygghetslarm är inte en målgrupp för vårens vaccinationsinsats.

Rekommendationerna gäller från det år en person fyller 80 respektive 65 år.

Informera om vaccination på SÄBO

Personer som är 65 år och äldre och bor på SÄBO erbjuds vaccination på boendet. Du som är personal på SÄBO fyller en viktig roll i att informera och motivera dina boende att vaccinera sig. Som stöd för att kommunicera finns ett informationsblad som beskriver rekommendationen om vaccination och varför man bör vaccinera sig.

Informera och vägled brukare i hemtjänsten till vaccination

Även du som arbetar i hemtjänsten har ett viktigt uppdrag att informera dina brukare om vaccinationserbjudandet. Personer som har hemtjänst vaccineras antingen på en vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning. Din brukare kan kontakta sin vårdcentral på det sätt hen brukar, boka tid på en vaccinationsmottagning i Alltid öppet (i appen eller på webben) eller gå på en drop in-tid på en vaccinationsmottagning. Bokningen i Alltid öppet öppnar den 25 mars.

Det finns ett informationsblad att använda som stöd till kommunikationen. Informationsbladet finns på svenska. Har du behov av informationsblad på andra språk har Folkhälsomyndigheten tagit fram motsvarande material på 16 olika språk samt lättläst svenska. Använder du Folkhälsomyndighetens material får du gärna komplettera med information om när och var din brukare kan vaccinera sig i Region Stockholm.

Invånare 80 år och äldre vaccineras på vårdcentral eller vaccinationsmottagning

Vårens vaccinationsinsats riktar sig även till alla invånare som är 80 år och äldre. Vaccinationen ges antingen på en vårdcentral eller på en vaccinationsmottagning. Invånaren kan kontakta sin vårdcentral på det sätt hen brukar, boka tid på en vaccinationsmottagning i Alltid öppet (i appen eller på webben) eller gå på en drop in-tid på en vaccinationsmottagning. Bokningen i Alltid öppet öppnar den 25 mars. Då kommer alla invånare som är 80 år och äldre och som har appen Alltid öppet att få en pushnotis eller ett sms om vaccinationserbjudandet.

Är du en vårdgivare som möter denna grupp, påminn gärna om vaccination mot både covid-19 och pneumokocker. För de flesta går det bra att ta båda vaccinationerna samtidigt, men det beror på vilket vaccin som ges.

En del kan avstå från vårdosen

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation kan de som fått en vaccinationsdos under hösten och också har haft en bekräftad covid-infektion efter den 1 oktober 2023 avstå från sin vårdos om de önskar. De bedöms ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom.

Vaccination för personer med allvarlig immunbrist

För de flesta personer med nedsatt immunförsvar räcker en årlig vaccinationsdos på hösten, men vissa personer med allvarlig immunbrist kan behöva två doser per år och doserna kan behöva anpassas till behandlingen. Är du behandlande läkare inom specialistvården för en person med allvarlig immunbrist skriver du remiss till en vårdcentral för hjälp med att vaccinera din patient med en dos i vår. Vårdcentralen gör en journalanteckning om att patienten kommit på remiss, remissens avsändare samt given dos, registrerar dosen i Vaccinera samt registrerar besöket som ett avgiftsfritt besök.

Vaccination för ej rekommenderade grupper

För rekommenderade grupper kommer covid-19-vaccination fortsatt att vara avgiftsfri. Tidigare har även grupper som inte omfattats av rekommendationen kunnat vaccinera sig avgiftsfritt. Från och med den 1 mars 2024 finns inte längre det erbjudandet. Det är ännu inte beslutat hur vaccination av icke-rekommenderade grupper ska genomföras i Region Stockholm.

Informationsblad och länkar

Aktuella rekommendationer om vaccination mot covid-19.