Till start

Vårdgivarguiden

Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro har Region Stockholm tagit fram det kostnadsfria självhjälpssprogrammet Hantera oro vid covid-19. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Stockholms län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro.

Testa självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19

För att du ska kunna rekommendera självhjälpsprogrammet kan du prova programmet i testmiljön eller titta på det. Kontakta oss om du vill testa eller har frågor. Mejla till SOB-förvaltningen så hjälper vi dig med tillgång till testmiljön och besvarar frågor.

sob.hsf@sll.se

Innehåll i programmet Hantera oro vid covid-19 

Programmet består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Varje modul tar ungefär tre dagar att arbeta med. Programmet innehåller även automatiska för- och eftermätningar där invånaren kan följa sitt mående och effekten av programmet visuellt.

 • I modul 1 får deltagaren lära sig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro.
 • Modul 2 fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro.
 • Modul 3 handlar om hur man kan minska ohjälpsamma beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande.
 • I modul 4 får deltagaren lära sig tekniker för att släppa orostankar.
 • Modul 5 tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att deltagaren kan arbeta vidare på egen hand.

Det finns också en sjätte modul som består av ett utvärderingsformulär med frågor om hur behandlingen upplevdes och vad som kan göras bättre.

Utveckling och forskning

Programmet är i sin grundform utvecklat, kliniskt prövat och vetenskapligt utvärderat av psykologer vid Karolinska Institutet. Programmet är utvärderat i ett test med 300 verkliga användare. Utvärderingen visade tydligt minskad oro och hög nöjdhet bland deltagarna utan några negativa följdverkningar.

Innehållet har i samverkan med psykologerna sedan designats och bearbetats för Stöd och behandling med hjälp av redaktör, designer och mediapedagog på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Nås genom säker inloggning

Självhjälpsprogrammet nås via inloggning i e‑tjänsterna på 1177.se och finns tillgänglig i tjänsten Stöd och behandling. Gustavsbergs vårdcentral är administrativt ansvarig för programmet vilket betyder att de ansvarar för gallring av innehåll enligt de fastlagda processer som gäller för tjänsten Stöd och behandling. Programmet är öppet för alla invånare i Stockholms län som är 18 år och äldre. Personer som har skyddad identitet behöver kontakta Gustavsbergs vårdcentral för att få tillgång till programmet.

Om en deltagare behöver mer stöd eller vård

Vårdpersonal kan rekommendera patienter som bedöms kunna hantera oron på egen hand att göra programmet. Om en deltagare  mår mycket dåligt, har ångest, eller efter att ha gjort programmet fortfarande känner att hen behöver hjälp och stöd, så uppmanas deltagaren vända sig till sin vårdcentral, 1177 Vårdguiden på telefon eller till psykiatrin. Denna information finns med i programmet.

Mätningar och utvärdering

Programmet innehåller en frivillig utvärdering. Programmet planeras även utvärderas vetenskapligt i sin nuvarande form för de invånare som samtycker, av samma forskare som gjorde studien på ursprungsprogrammet

Här finns självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19

Så här når invånaren programmet:

 1. Skriv in sob.1177.se i webbläsaren
 2. Välj inloggningsalternativ, exempelvis BankID
 3. Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram, klicka på knappen Stockholms Läns Landsting
 4. Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19
 5. Klicka på Gustavsbergs vårdcentral. Då öppnas en informationssida där man kan välja att starta programmet.

Det går också att komma direkt till anmälningssidan genom att läsa av en QR-kod som finns i informationsmaterialet.

Informationsmaterial

Informationsmaterial om självhjälpsprogrammet för patienter.

Skärmbilden kan laddas ner antingen som jpg genom att högerklicka på bilden och välja "Spara som", eller som pdf via länken nedan.

Information om självhjälpsprogrammet

Om invånare vill läsa om självhjälpsprogrammet på 1177.se kan de använda länken

QR-kod

Kontakta oss 

Har du frågor, mejla till förvaltningen för Stöd och behandling på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

SOB, Stöd och behandling

 • Uppdaterad: 13 oktober 2020

 • Faktagranskad: 17 juni 2020

 • Redaktör: Irina Öström Zetterman

 • Faktagranskare: Ewa Mannerstråle , Hälso- och sjukvårdsförvaltningen