Brödsmule-navigation

Utbildningen Våga fråga – våga se! vänder sig främst till personal inom vård- och omsorg. Den innehåller sex moduler som var och en tar 45-60 minuter att göra. Efter avslutad utbildning får kursdeltagaren ett intyg.

Utbildningen ligger på Nestors egen utbildningsportal. Kursdeltagaren behöver registrera sig och logga in för att ta del av utbildningen.