Brödsmule-navigation

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

När?

Onsdag 22 april klockan 13.30-16.30

Var?

Mödrahälsovårdsenheten, Sankt Göransgatan 126, 2 trappor.