Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholms tvååriga ultraljudsprojekt är ett samarbetsprojekt mellan Mödrahälsovårdsenheten, ultraljudsmottagningarna samt Centrum för fostermedicin och riktar sig till personal på barnmorskemottagningarna (BMM).

Projektet består av flera olika typer av kompetenshöjande och stödjande insatser. En del är att erbjuda några barnmorskor per BMM samt några läkare möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom fosterdiagnostik och genetisk vägledning genom kursen ”Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård”. Kursen genomförs i Centrum för fostermedicins regi och omfattar 2,5 dag.

Deltagarna kommer efter genomgången kurs utgöra en extra resurs för övriga kollegor på den egna BMM i dessa frågor. I förlängningen är det tänkt att fosterdiagnostik- och ultraljudsambassadörer införs på BMM och för att vara det krävs att man genomgått den här kursen. Ambassadörerna kommer framöver erbjudas fortbildning inom området några gånger per år.

Projektet står för kurskostnaden. Deltagande kräver godkännande från närmaste chef.

När och var

Information om lokal skickas ut senare.

3+4 oktober (heldagar)

14 november  (halvdag)

Anmälan och mer information

  • Uppdaterad: 14 juni 2022

  • Faktagranskad: 14 juni 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Heléne Grantelius, Mödrahälsovårdsenheten