Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Utbildningen omfattar bakgrund och innehåll i kunskapsstödet inför att kunna börja arbeta praktiskt kliniskt enligt kunskapsstödet. 

Utbildningsinsatsen ges vid tre tillfällen med samma innehåll och vänder sig till alla amningsspecialister i regionen och till de BHV-sjuksköterskor som har ett särskilt intresse för eller som har särskilda uppdrag inom amningsområdet.

Föreläsare

Caroline Gahm. Spesak ÖNH, ordförande RPO ÖNH, Överläkare inom pediatrisk ÖNH och huvud-halscancerkirurgi, Karolinska sjukhuset, Stockholm.

Kerstin Lindahl. Barnmorska, barnsjuksköterska, specialist i amning, Mama Mia Östermalm amningsmottagning/AMSAK Amningsspecialistmottagning, Stockholm.

En Zoomlänk skickas ut till de som anmält sig några dagar innan utbildningstillfället.

Platsantalet kommer att vara begränsat till 100 personer per tillfälle.

Datum och anmälan

4 april 2022 klockan 13.00-14.15. 

5 maj 2022 klockan. 9.00-10.15.

18 maj 2022 klockan. 10.00-11.15.

 

  • Uppdaterad: 19 januari 2022

  • Faktagranskad: 4 januari 2022

  • Redaktör: Caroline Olsson