Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kursens övergripande syfte är att förbättra den kliniska kvalitén, patientsäkerheten, patientnöjdheten samt medarbetarnas arbetsmiljö. Som utbildad facilitator i interprofessionellt samarbete och lärande kommer du att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.  

Som facilitator kommer du även att kunna fungera som samarbetspartner för ledningen och respektive organisation i arbetet med interprofessionella insatsområden och utvecklingsprojekt. Du blir också ambassadör för interprofessionellt lärande och samarbete på din arbetsplats. 

Anmälan

Folder Facilitator inom interprofesionellt lärande och samarbete hösten 2022.

Läs mer

  • Uppdaterad: 9 maj 2022

  • Faktagranskad: 9 maj 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Malin Horngren, Södersjukhuset